Combat Rogue – Guide PvE (6.0.3)

1. Statystyki

Agility > Haste > Multistrike = Mastery >= Versatility >= Crit

  • Agility: Zwiększa attack power i obrażenia zadawane przez umiejętności.
  • Haste: Zwiększa szybkość ataku i castowania, zwiększa obrażenia DoTów i leczenie HoTów oraz redukuje Global Cooldown. W tym specu zwiększa również szanse procnięcia Combat Potency zapewniającego jeszcze więcej energy, pasywnie zwiększającego ilość Haste ze wszystkich źródeł.
  • Multistrike: Daje szansę na dodatkową aktywacje spelli i umiejętności, do 2 razy z 30% efektywnością.
  • Mastery: Daje pasywny bonus zależny od specjalizacji. Mastery: Main Gauche zwiększa szanse ataków Main Handem na wyprowadzenie bonusowego ataku i zadanie dodatkowych obrażeń. Bonusowy atak może spowodować procniecie Combat Potency co zwiększa energy regeneration.
  • Verstatility: Zwiększa zadawane obrażenia, leczenie i absorpcję oraz zmniejsza otrzymywane obrażenia.
  • Crit: Zwiększa szansę ataków i spelli na zadanie dodatkowych obrażeń lub leczenia.

2. Build i glyphy

  • LINK (Wowhead Calculator)

3. Gemy

4. Enchanty

5. Rotacja

Poisony

Single Target

AoE (Blade Flurry)

Cooldowny

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone