Demonology Warlock – Guide PvE (6.0.3)

1. Statystyki

Intellect > Multistrike >= Haste = Mastery = Crit >= Versatility

  • Intellect: Zwiększa leczenie i obrażenia zadawane przez spelle.
  • Multistrike: Daje szansę na dodatkową aktywacje spelli i umiejętności, do 2 razy z 30% efektywnością.
  • Haste: Zwiększa szybkość ataku i castowania, zwiększa obrażenia DoTów i leczenie HoTów oraz redukuje Global Cooldown.
  • Mastery: Daje pasywny bonus zależny od specjalizacji. Mastery: Master Demonologist zwiększa obrażenia zadawane przez demony oraz gracza, w zwykłej formie i po użyciu Metamorphosis. Demonic Tactics zapewnia dodatkowe mastery ze wszystkich źródeł.
  • Crit: Zwiększa szansę ataków i spelli na zadanie dodatkowych obrażeń lub leczenia.
  • Verstatility: Zwiększa zadawane obrażenia, leczenie i absorpcję oraz zmniejsza otrzymywane obrażenia.

2. Build i glyphy

  • LINK (Wowhead Calculator)

3. Gemy

4. Enchanty

5. Rotacja

Single Target ( Summon Felguard  )

Faza generowania Demonic Fury

Faza spalania Demonic Fury

AoE ( Summon Felguard + Command Demon )

Cooldowny

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone