World of Warcraft – Goblin

goblin

„Pierwotnie będący niewolnikami dżunglowych trolli na Wyspie Kezan, gobliny zmuszone były wydobywać rudę kaja’mitu z wnętrza wulkanu Góry Kajaro. Trolle wykorzystywały ten potężny minerał do swoich rytuałów voodoo, ale miał on też nieoczekiwany wpływ na będących w stałym kontakcie z nim niewolników: kaja’mit napełnił goblińską rasę zaskakującym sprytem i inteligencją.”

Gobliny to małe, zielonoskóre stworzenia, które wykazują cechy wysokiej inteligencji. Grupa handlowych książąt rządzi licznymi goblińskimi kartelami na całym świecie. Mimo że wszyscy oni mieszkają w mieście Undermine na Wyspie Kezan, każdy z nich kontroluje własne prywatne armie i floty handlowe.

Nowe modele w WoD:

– brak

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone