Shadowmoon Burial Grounds (100)

shadowmoon_burial_grounds

Shadowmoon Burial Grounds to instancja na poziomie 100 dla dodatku Warlords of Draenor. Umiejscowiona w Shadowmoon Valley, dostępna jest dla poziomów trudności Normal, Heroic i Challenge Mode. Poradnik ten zawiera informacje dla każdej z ról, pozwalające pokonać zarówno niebezpieczne trashe, jaki i cztery bossy. Wejście znajduje się w Shadowmoon Valley, w Anguish Fortress.

Gracze, którzy zbudowali w swoim garnizonie Lunarfall Inn/Frostwall Tavern, mają dostęp do kilku questów, które można ukończyć w dungeonie.

Gracze, którzy ukończą Challenge Master: Shadowmoon Burial Grounds otrzymują tytuł Spiritwalker.

Loot z Shadowmoon Burial Grounds na poziomie Normal ma ilvl równy 615; na poziomie Heroic – ilvl równy 630. Gear na poziome Normal ma szansę na wystąpienie trzeciego statu, na poziomie Heroic może pojawić się trzeci stat, dodatkowy socket i/lub być ulepszony dla dodatkowego +6 do ilvl. Duża część lootu może wydropić z bossów w wielu instancjach, jednak niektóre itemy występują tylko w tej instancji.


Sadana Bloodfury

Trash:

Void Spawny mają bardzo silne AoE obejmujące całe party, nazwane Void Pulse. Cast powinien być przerywany, aby uniknąć dużych obrażeń zadanych party.

Na poziomie trudności Heroic w grupie trashy, które spotyka się zaraz przed walką z Sadaną Bloodfury znajduje się dodatkowy Void Spawn.

 • Dopóki znajdują się w grupie, mogą zostać uniknięte poprzez czekanie na moment, gdy patrol przemieści się do małej alkowy; lub z Shroud of Concealment (ryzykowne).
 • Jeśli Void Spawny są rozwścieczone, najprawdopodobniej przynajmniej jeden (jeśli nie więcej) cast Void Blasta powiedzie się – healerzy powinni być przygotowani na użycie silnych heali, a nawet cooldownów leczących podczas AoE.

Najbardziej popularna ścieżka, pozwalająca uniknąć znacznej ilości trashy, prowadzi przez dziurę w podłodze. Podczas tego manewru gracze z petami MUSZĄ je odwołać, aby te nie pullnęły dodatkowego trashu.

Strategie i wskazówki:

sadana-bloodfurySadana Bloodfury to szalona walka wymagająca ostrożności i umiejętności szybkiej zmiany celów. Najważniejszą techniką jest Dark Communion, przywołujący Defiled Spirita, który szybko przemieszcza się w kierunku Sadany. Jeśli dotrze do niej, wyleczy ją i da jej buffa. Gracze powinni zmienić cel na Defiled Spirita tak szybko, jak tylko zespawnuje się, aby spowalniać go stunami i snare’ami (jest niewrażliwy na rooty).

Strefa walki otoczona jest purpurowymi runami, które, gdy na nie wejść, zadają krytyczne, niemal śmiertelne obrażenie.

 • Gracze muszą być unikać wchodzenia na runy na początku spotkania z bossem lub wtedy, gdy przemieszczają się w kierunku Defiled Spirita, aby zadawać mu obrażenia.
 • Jest to szczególnie ważne dla tanka, jako że Sadana zaczyna walkę z buffem do obrażeń, trak więc healerzy mogą mieć trudności z przywróceniem zdrowia tankowi w tych okolicznościach.

Tank:

 • Powinien mieć aktywny skill zmniejszający obrażenia lub cooldown survivalowy, gdy Sadana jest pod wpływem buffa Deathspike.
 • Przemieścić się z Sadaną bliżej krawędzi platformy, dzięki czemu Defiled Spirity mają dłuższą drogę do przemieszczenia.
 • Przemieścić się z Sadaną z dala od miejsca skilla Daggerfall, tak, aby melee dpsi nie znajdowali się w jego zasięgu
 • Zmienić target na Defiled Spirit w czasie, gdy Sadana channeluje Dark Communion
 • Używa stuna lub snare na Defiled Spiritach
 • Zyskuje buff Lunar Purity poprzez stanie na Lunar Rune podczas Dark Eclipse

Dpsi:

 • Używają Bloodlust/Heroism/Time Warp na początku walki, tak więc skille te są ciągle aktywne podczas spawnu pierwszego Defiled Spirita
 • RDPSi powinni stać na skrajach pomieszczenia aby kontrolować pozycję skilla Daggerfall i przemieszczać się poza jego zasięg
 • Wszyscy DPSi zmieniają target na Defiled Spirity i nakładają na niego stuny lub snare’y, gdy tylko to możliwe
 • Zyskują buff Lunar Purity poprzez stanie na Lunar Rune podczas Dark Eclipse
 • Melee DPSi nie mogą stać w Lunar Rune; dotykają jej aby zyskać buff i wracają do bossa

Healer:

 • Walka wymaga intensywnego healowania; party często otrzymuje bardzo duże obrażenia
 • Używa wysoko-przepustowych heali lub obniżających obrażenia cooldownów w czasie trwania Whispers of the Dark Star
 • Przemieszcza się poza zasięg Daggerfall
 • Pomaga w stunnowniu/snare’owaniu Defiled Spiritów, jeśli to możliwe
 • Zyskuje buff Lunar Purity poprzez stanie na Lunar Rune podczas Dark Eclipse

Poziomy trudności Heroic i Challenge Mode:

Poziomy trudności Heroic i Challenge mode nie zawierają dodatkowych mechanik, jednak dużo trudniej pokonać Defiled Spirity w czasie, aby powstrzymać Sadanę od leczenia; wymaga doskonałej koordynacji stórów i snare’ów. Dodatkowo, na poziomie trudności Normal spawnuje się tylko jeden Daggerfall, podczas gdy na Heroic – dwa, a Challenge Mode – trzy. Sprawia to, że strategiczne umieszczenie efektu Daggerfall jest ważniejsze.

Nhallish

Trash:

Shadowmoon Enslaverzy występują w parze z Subjugated Soulami.

 • Mimo że same Soule nie są niebezpieczne, Enslaverzy buffują je swoim Domination, co może być bardzo niebezpieczne dla tanka, jeśli więcej niż jeden Soul jest wzmocniony tym buffem.
 • Dodatkowo Enslaverzy castują Rending Voidlash na swój cel, zadając bardzo duże obrażenia.
 • Gracze powinni używać długo trwających, single-targetowych cooldownów na grupach z większą ilością Enslaverów tak, aby tylko jeden z nich był aktywny przez cały czas.
 • Przerywanie Rending Voidlash jest dobrym pomysłem. Healerzy powinni być świadomi, że obrażenia zadawane przez te grupy tankom są bardzo wysokie. Jeśli któryś z z Enslaverów wyjdzie z z CC lub nie jest tankowany, losowy członek party może stać się celem Voidlash o otrzyma bardzo wysokie obrażenia.

W strefie walki z Nhallishem znajduje się duża liczba bardzo niewyraźnych duchowych kopców rozrzuconych po pomieszczeniu.

 • Stanięcie w pobliżu jednego z tych kopców uwalnia Exhumed Spirity. Mimo że nie są niebezpiecznymi przeciwnikami, problemem może być pokonanie ich w czasie walki z Nhallishem.
 • Gracze powinni wyczyścić okolicę wejścia do pomieszczenia Nhallisha z Exhumed Spiritów, a podczas walki z bossem unikać stawania na kopcach.

Strategie i wskazówki:

nhallishWalka z Nhallishem jest dwufazowa; podczas niej gracze będą przeniesieni do realmu pustki, gdzie muszą odzyskać swoje dusze poprzez pokonanie Possessed Soul. Jest to indywidualna faza, tak więc każdy gracz, wliczając w to healera, powinien pokonać swoją własną duszę i zlootować jej zwłoki, zanim 20-sekundowe okienko timera zniknie. Sukces powoduje otrzymanie przez gracza buffa Returned Soul.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dusze są wrażliwe na obrażenia Holy i Nature, tak więc healerzy nie są postawieni w niekorzystnej sytuacji.

Tank:

 • Używa cooldowna gdy Nhallish castuje Void Blast
 • Odsuwa Nhallisha z dala od każdego obszaru Void Devastation, który pojawi się niedaleko melee DPSów
 • Unika odpalenia kopców spawnujących Exhumed Spirity
 • Zabija swojego Possessed Soul szybko i lootuje go, aby powrócić do walki

Dpsi:

 • RDPSi powinni stać rozrzuceni po obszarze tak, aby Planar Shift/Void Vortex wpłynął na mniej celów
 • Odchodzą do Nhallisha podczas Void Vortex – używają speed boosta jeśli to możliwe
 • Używają cooldownów redukujących obrażenia w czasie walki z Possessed Soul
 • Zabijają swojego Possessed Soul szybko i lootują go, aby powrócić do walki
 • Wychodzą z obszaru Void Devastation
 • Unikają odpalenia kopców spawnujących Exhumed Spirity

Healer:

 • Lepiej jest zabić Possessed Soula, niż healować się podczas obrażeń i pozwolić, aby skończył się czas
 • Używa wysoko-przepustowego cooldownu po powrocie do walki, gdy gracze mają mało HP z powodu Soul Shred
 • Używa cooldownu redukującego obrażenia zadawane całemu party podczas Void Vortex
 • Wychodzi z obszaru Void Devastation
 • Unika odpalenia kopców spawnujących Exhumed Spirity

Poziomy trudności Heroic i Challenge Mode:

Na poziomach trudności Heroic i Challenge Mode nie zostały dodane dodatkowe mechanizmy. Jednakże, dużo ważniejsze jest unikanie Void Vortex, tak więc healerzy powinni utrzymywać party w pełnym zdrowiu przed wystąpieniem Soul Steal.

 Bonemaw

Trash:

Monstrous Corpse Spidery zadają średnie obrażenia całemu party za pomocą Necrotic Burst i poważne obrażenia tankowi za pomocą Death Venom. Gracze powinni w pierwszej kolejności przerywać Death Venom, a healerzy powinni przygotować się na używanie cooldownów takich jak Ironbark czy Life Cocoon na tanku.

Plagued Baty targetują tanka za pomocą Plague Spit, zostawiając go pod wpływem Disease, który stackuje się do 5. Pulle z Monstrous Corpse Spiderami and Plagued Batami wymagać będą ekstremalnego healowania tanka. Jeśli to możliwe, healer powinien dispellować Plague Spit, gdy osiągnie 5 stacków (tylko pal, monk i prej mogą dispellować Disease’y).

Carrion Wormy wyjdą z wody, gdy gracze przekraczać będą most do platformy Bonemawa. Przeciwnicy ci używają Body Slam; każdy gracz złapany przez ten efekt zostaje odrzucony do tyłu i otrzymuje duże obrażenia – prawdopodobnie odrzut wrzuci go do wody. Dopóki gracz znajduje się w wodzie, nie może atakować przeciwników; w okolicy znajduje się kilka strumieni wodnych, którymi można wrócić na ląd, gdy tylko wpłynie się w nie.

Strategie i wskazówki:

bonemawWalka z Bonemawem przebiega w prosty sposób. Gracze muszą unikać Body Slam, aby nie zostać wrzuconymi do wody; jeśli tak się zdarzy, w pobliżu mostu znajdują się strumienie wody, którymi można wrócić do obszaru walki. Najtrudniejszą mechaniką występującą w tej walce jest Inhale.

 • Bonemaw zaczyna zasysać graczy w swoim kierunku, a następnie jeść, dotkliwie raniąc lub wręcz zabijając każdego gracza, który nie oprze się temu efektowi.
 • Gracze mogą uniknąć zassania poprzez stanie na obszarach Necrotic Pitch podczas trwania Inhale.
 • Poza Inhale, gracze powinni unikać stania na obszarach Necrotic Pitch, jako że zadają obrażenia i snare’ują. Powinni jednak stać w pobliżu bossa tak, aby obszary te spawnowały się wystarczająco blisko dla tanka i melee DPSów, aby osiągnęli je zanim boss zacznie ich zjadać.

Czasami Bonemaw nurkuje w wodzie i wynurza się w innym miejscu platformy. Gracze powinni być świadomi faktu, że kierunek Inhale zmienia się wraz ze zmianą pozycji bossa.

Tank:

Dpsi:

 • Unikają Body Slam
 • Stoją na Necrotic Pitch w czasie trwania Inhale
 • RDPSi powinni stać niedaleko bossa tak, aby Necrotic Pitch pojawiły się w miejscach dogodnych dla tanka i melee DPSów

Healer:

 • Unika Body Slam
 • Stoi na Necrotic Pitch w czasie trwania Inhale
 • Party otrzymuje wysokie obrażenia podczas trwania Corpse Breath i Inhale
 • Używa wysoko-przepustowych heali lub cooldownów redukujących obrażenia podczas trwania Inhale

Poziomy trudności Heroic i Challenge Mode:

Po pierwszym Inhale dwa Carrion Wormy, z którymi party walczyło na moście, dołączą do walki z bossem, pojawiając się po lewej i prawej stronie mostu.

 • Wormy używają Body Slam i Fetid Spit, takich samych, jak boss, dodatkowo zadają obrażenia melee graczom, którzy stoją niedaleko nich.
 • Ich zdrowie jest bardzo niskie, natomiast zadawane obrażenia są bardzo wysokie, tak więc gracze powinni zabić wormy tak szybko, jak to tylko możliwe, skupiając obrażenia na pojedynczym wormie, aby wyeliminować go z walki.
 • Jest to dobry czas na użycie Bloodlust/Heroism/Time Warp.

Tank może bezpiecznie zostawić Bonemawa i tankować Carrion Worma, którego zabija party. Powstrzyma to worma od od zadawania wysokich obrażeń melee DPSom lub innym graczom, którzy wejdą w zasięg obrażeń melee.

Obrażenia zadawane party są dosyć skokowe i losowe, jednak stopniowo złagadzają się po pokonaniu Carrion Wormów. Healerzy powinni używać swoich wysoko-przepustowych heali lub cooldownów obniżających obrażenia po uniknięciu trzech Body Slamów, które występują zaraz po zespawnowaniu się dwóch Carrion Wormów.

Gracze w dalszym ciągu muszą uważać na Inhale ze strony Bonemawa, gdy zabijają Carrion Wormy. Ważnym jest, aby Necrotic Pitch pojawił się wystarczająco blisko obecnego Worma tak, aby gracze mogli zadawać obrażenia obecnemu celowi podczas unikania Inhale.


Ner’zhul

nerzhulWalka z Ner’zhul ma prosty design, jednak może być niezapomniana; małe błędy mogą prowadzić do śmierci gracza. Tankowie muszą wyznaczać miejsce pojawienia się Malevolence z dala od party przez cały czas, RDPSi muszą uciekać z dala od Omen of Death, aby nie otrzymać dużych obrażeń; melee DPSi muszą być ostrożni podczas atakowania Ritual of Bones, aby uniknąć otrzymania krytycznych obrażeń od efektu Ritual of Bones.

Ritual of Bones może spawnować się w każdym z czterech głównych kierunków oraz przmieścić się w przeciwnym kierunku pomieszczenia w ciągu 30s. Gracze szybki muszą wybrać jednego z Ritual of Bones i skupić na nim swoje obrażenia; gdy zginie, otworzy wolą przestrzeń w ścianie cienia, pozwalając graczom na przejście przez nią bez szwanku. Bardzo pomocne jest, gdy jeden z członków party, najlepiej RDPS, oznaczy jednego z Ritual of Bones raid markerem.

Tank:

 • Celuje Malevolence z dala od party, dosuwa się na bok, aby nie otrzymać debuffa
 • Odsuwa się z Ner’zhulem z dala od Omen of Death, aby zminimalizować obrażenia
 • Podczas Ritual of Bones, tankuje Ner’zhula po przeciwnej części pomieszczenia od tej, w której zespawnował się Ritual
 • Gdy tylko Ritual of Bones zostanie przerwany, pozwala graczom przejść do bezpiecznego punktu pierwszym i utrzymuje Malevolence z dala od nich
 • Używa redukującego obrażenia cooldownu jeśli Omen of Death spawnuje się w tym czasie w jego pobliżu

Dpsi:

 • Używają Bloodlust/Heroism/Time Warp na początku walki aby w czasie pierwszego Ritual of Bones był aktywny
 • RDPSi powinni unikać umieszczenia Omen of Death w pobliżu melee lub w centrum pomieszczenia poprzez stanie na skraju pomieszczenia
 • Odsuwają się od Omen of Death
 • Szybko zmieniają target i zabijają Ritual of Bones
 • Melee DPSi muszą być bardzo ostrożni podczas stania przed Ritual of Bones podczas dpsu
 • Po przejściu przez Ritual of Bones w bezpieczne miejsce odsuwają się na bok aby uniknąć Malevolence dopóki tank nie odsunie Ner’zhula

Healer:

 • Obrażenia dla party są bardzo wysokie podczas spawnu Omen of Death, lub wtedy, gdy gracz musi przejść w pobliżu jednego z istniejących podczas zabijania Ritual of Bones
 • Używa wysoko-przepustowych heali lub cooldownów redukujących obrażenia podczas Ritual of Bones
 • Obrażenia zadawane tankowi mogą być wysokie, zwłaszcza podczas trwania Ritual of Bones; używa tankowych cooldownów, jeśli są dostępne
 • Odsuwa się od Omen of Death

Poziomy trudności Heroic i Challenge Mode:

Na poziomach trudności Heroic i Challenge Mode Blizz nie dodał żadnych nowych mechanizmów, jednak umiejscowienie Omen of Death staje się ważniejsze, jako że zadaje więcej obrażeń; oczywiście trzeba też zadać więcej obrażeń, aby przebić się przez  Ritual of Bones.

Przewodnik opracowany na podstawie wowhead.com

  Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone