Warlords of Draenor – Durotan

durotanDurotan

Klan: Frostwolf
Terytorium: Frostfire Ridge

Lojalny wobec sojuszników i przerażający dla wrogów, Durotan poprowadził swój klan do życia w jednym z najbardziej nieprzyjaznych miejsc, jakie można sobie wyobrazić. Jego ludzie odrzucili wezwanie Żelaznej Hordy wzywające do jedności, skupiając się na własnym przetrwaniu. Żyją oni teraz w przenikliwym zimnie Frostfire Ridge, okrywając się futrami zwierząt i oswajając wielkie lodowe wilki, które towarzyszą im w kolejnych bitwach.

    Ironforge © 2014-2016 | Powered by Wordpress | Template by Tioreo | Wszystkie prawa zastrzeżone